english ไทย ติดต่อสอบถาม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
   
 

การชำระเงิน


หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านจะได้รับ email จาก jj-shopping.com เพื่อ เป็นหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน โดยท่านสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ ดังนี้

 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระรามเก้า เลขที่บัญชี 215-0-34309-9 ชื่อบัญชี นางสาว ปิ่นตุลา วัจนะพุกกะ 


เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดทุกช่องทางด้านล่าง แล้ว Click "Confirm" 
 

 

แจ้งชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

หมายเลขใบสั่งซื้อ:
อีเมลล์:
วัน เวลา ที่ทำการชำระ:
ชำระจากธนาคาร:
ช่องทางในการชำระ:
ยอดรวม:
รูปภาพสลิป:   jpg เท่านั่น
หมายเหตุ: