english ไทย ติดต่อสอบถาม | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
   
 

สั่งซื้อผ่านบัตรเคดิต

ยกเลิก

ลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต(Credit card)
ระบบจะทำการชำระเงินทันที โดยการชำระเงินนั้นต้องมีมูลค่าการชำระเงินขั้นต่ำ 500 บาท และสกุลเงินของมูลค่าการชำระเงินต้องเป็น เงินบาท หรือ เงินดอลล่าเท่านั้น

*เปิดบริการชำระผ่านบัตรเครดิต ไม่ชาร์จถึง 31 ธค 53 นี้คะ

กรุณาโทรเช็คสินค้าก่อน และแจ้งการชำระเงินหลังจากชำระเงินผ่านบัตรด้วยคะ